O Bravopůjčce


Živnostenský úřad

V souvislosti s novelou zákona o spotřebitelském úvěru ze dne 21.4.2010 (zákon č. 145/2010 Sb.) došlo také k novelizaci zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., kterou se nově mezi vázané živnosti zařadil předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ . V této souvislosti vznikla všem podnikatelským subjektům v oboru spotřebitelských úvěrů povinnost zřízení živnostenského oprávnění pro tento druh činnosti. Poskytovatel Bravopůjčky splňuje v tomto ohledu zákonné povinnosti poskytovatelů úvěru.

Finanční arbitr

Od 1.7.2011 jsou společnosti, vykonávající činnost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru povinni poskytnout své zákonem stanové identifikační údaje Finančnímu arbitrovi ČR. Tato informační povinnost se vztahuje na všechny instituce definované v § 3 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Poskytovatel Bravopůjčky je zaregistrovaný u Finančního arbitra ČR a informační povinnost dle zákona splňuje.

Kvalifikační podmínky

K provozování vázané živnosti (Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru) stanoví živnostenský zákon kvalifikační podmínky odborné způsobilosti. Tyto podmínky jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 – živnosti vázané k zákonu č. 455/1991 Sb. Poskytovatel Bravopůjčky splňuje také kvalifikační podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů.Žádné podvodné úvěry

kvalifikacn ipodminky

Kvalifikační podmínky

Poskytovatel půjčky splňuje kvalifikační podmínky v souladu s živnostenským zákonem v návaznosti na zákon o spotřebitelském úvěru.

zivnostensky urad

Živnostenský úřad

V souvislosti s nově vzniklou povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů získat živnostenské oprávnění k vázané živnosti "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru" je bravopujcka u živnostenského úřadu zaregistrován

financni arbitr

Finanční arbitr

Bravopůjčka je zaregistrovaný u finančního arbitra jako společnost vykonávajíc činnost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

aktuality