BEZÚROČNÁ PŮJČKA


PŮJČKY NA 3 MĚSÍCE BEZÚROČNĚ

 • Pro koho je akce půjčka na 3 měsíce určena

 • klienty splňující podmínku trvalého bydliště na území ČR a ve vlastní nemovitosti
 • klienty čerpající půjčku do 30.000,- Kč
 • Charakteristika akční nabídky

 • PŮJČKA 30.000,- ===> na 3 MĚSICE ===> !!! BEZÚROČNĚ !!!
 • Pokud čerpáte půjčku do 30 000,- Kč a vrátíte ji do tří měsíců, neplatíte žádné navýšení. V případě, že půjčku do tří měsíců neuhradíte, nic se neděje, a vy dále pokračujete v předepsaných měsíčních splátkách. Pokud budete chtít využít akce “půjčka na 3 měsíce bezúročně”, zaplatíte dvě předepsané měsíční splátky a třetí měsíc zaplatíte zbývající část jistiny. Tímto budou vaše závazky vyrovnány. Pro využití akce půjčka na tři měsíce zdarma se nemusíte rozhodovat při podpisu, nebo o ni jiným způsobem žádat, stačí, když se rozhodnete v průběhu splácení a půjčku do 3. měsíce uhradíte. Notářské náklady na uznání závazku hradí klient.

BEZÚROČNÁ PŮJČKA


BEZÚROČNÁ PŮJČKA


BEZÚROČNÁ PŮJČKA

Ocitli jste se ve finanční tísni a potřebujete rychle hotovost? V bance vám nepůjčí a vy máte obavy z vysokých úroků, pokud o půjčku požádáte u nebankovní úvěrové společnosti? Využijte naší výhodné nabídky a vyberte si produkt bezúročná půjčka. Neplatíte žádné úroky ani skryté poplatky, vše je transparentní a bezpečné. Na bezúročnou půjčku může dosáhnout každý uchazeč, včetně zaměstnanců, podnikatelů, maminek na mateřské, penzistů nebo nezaměstnaných. Jedinou podmínkou u bezúročné půjčky je trvalé bydliště na území České republiky a bydlení ve vlastní nemovitosti. Bezúročnou půjčku je možné čerpat až do výše 30 tisíc Kč. Navíc pro vás máme připravenu zajímavou akční nabídku! Spočívá v tom, že pokud čerpáte půjčku do třiceti tisíc a vrátíte ji do tří měsíců, neplatíte žádné navýšení.

O bezúročné půjčce by vás mohlo zajímat…

Obáváte se, že vypůjčené peníze nestihnete uhradit do předepsaných tří měsíců? Nic se neděje! Bezúročná půjčka je výhodná v tom, že dále pokračujete v předepsaných měsíčních splátkách. Žadatelé, kteří se rozhodli využít akce „půjčka na tři měsíce bezúročně“, zaplatí dvě předepsané měsíční splátky a třetí měsíc se platí zbývající část jistiny. Vstříc klientům vycházíme i možností rozhodnout se pro půjčku na tři měsíce až po podpisu smlouvy, tedy v průběhu splácení. Jakmile půjčku do třetího měsíce uhradíte, jsou vaše závazky vyrovnány.

Jak si vyřídit bezúročnou půjčku

Požádat o schválení a vyplacení bezúročné půjčky můžete z pohodlí domova. Stačí vyplnit online formulář, v němž uvedete, kolik si potřebujete půjčit, na jak dlouho a důležité jsou také vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail). Jakmile od vás online žádost obdržíme, obratem se vám ozve některý z našich operátorů. Domluví s vámi další podrobnosti. Po schválení půjčky se dostavíte v předem sjednaném termínu k podpisu smlouvy a hotovost vám bude vyplacena v notářské kanceláři. U bezúročné půjčky do třiceti tisíc Kč nepotřebujete ručitele a využít ji můžete prakticky na cokoliv.

Slovník pojmů

 • Insolvence

  Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. Dlužník se do platební insolvence může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

  V druhotné platební neschopnosti se nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, čímž ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek.

 • věřitel

  Věřitel je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

  Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí

 • Úrok

  Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s navýšením, úrokem.

  Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. Existence úroků podporuje trh s úvěry tím, že vytváří na straně věřitele motivaci peníze půjčit a na straně střadatelů peníze neutrácet.

 • půjčka

  Zápůjčka je typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.

  Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.

 • jistina

  Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její poskytnutí. Tyto úroky, stejně jako úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení, tvoří příslušenství jistiny.

 • Úvěr

  Úvěr je, podobně jako zápůjčka, formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok. Kredit vzniklý bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa prvního světa.

  V České republice existují základní dva druhy úvěrů. Prvním jsou bankovní úvěry, které poskytují bankovní instituce. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry mají větší požadavky na bonitu klienta a zajištění úvěru a naopak jsou výhodnější, co se týče úrokových sazeb. Druhým typem úvěrů jsou nebankovní, které může žadatel získat jak od společností, které se jejich poskytováním zabývají primárně, tak od dalších právnických osob i fyzických osob, pokud se jedná přímo o investory. Dohled nad nebankovními úvěry provádí Česká obchodní inspekce. Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a zajištění úvěru – malé krátkodobé půjčky jsou poskytovány bez ručitele a požadavku na příjem. Naopak mezi nevýhody nebankovních úvěrů patří vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení.

 • ručitel

  Ručení, starším názvem rukojemství, je jedním ze způsobů zajištění závazku, který spočívá v tom, že ručitel, osoba vždy odlišná od dlužníka, na sebe vezme povinnost uspokojit pohledávku věřitele, jestliže tak neučiní dlužník. Jde o dohodu mezi věřitelem a ručitelem, kterou vznikne nový závazek a ručitel se dostane do pozice velmi podobné dlužníkovi. Ručení se nejčastěji používá u úvěrů a půjček, u kterých věřitel jejich zajištění obvykle vyžaduje, protože dlužník není schopen ihned sám plnit.

  Kvůli významným právním následkům, které má ručení vůči ručiteli, stejně jako kvůli doložitelnosti jeho existence, je zapotřebí ho vyjádřit vždy písemně

 • rpsn

  RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

  Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 1 880 000 Kč, u hypoték atd.). Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB (což je zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější). Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, vyplývá ze směrnice 98/7/ES.

 • notář

  Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a některým dalším činnostem, z nichž významná je zejména činnost notáře jako soudního komisaře (v České republice a některých dalších státech zejména střední Evropy). Patronem notářů je sv. Lukáš.

   

Lidé kteří o nás napsali

Schneider

Filip Schneider

Hrál jsem s klukama fotbal, a zlomil jsem si u toho nohu. Díky Bravopůjčka jsem zaplatil najem, na který jsem díky absenci v praci neměl.

Cermak

Martin Čermák

Půjčka od Bravopůjčka mi zachránila práci, protože živnost není levná..

Krasna

Krystýna Krásná

Ve škole jsem pořád a nemám tolik času na práci... Měla jsem vážný problém v domáctnosti, když odešla pračka. Bravopůjčka mi půjčil a já ji do 3 měsíců vrátila bez navýšení.

Brzobohata

Lucie Brzobohatá

Nevím co napsat,... prostě děkuji!

aktuality