[if lte IE 8]> Header Wrapper -->
Header --> Banner -->
Section One -->

auto na úvěr

auto na úvěr je závazkem dlužníka vůči věřiteli

auto na úvěr je dočasným poskytnutím finančních prostředků jednoho subjektu druhému. Osoba či instituce, která auto na úvěr poskytne, tedy věřitel, má právo na vrácení prostředků v určeném čase a výši. Dlužník se podepsáním smlouvy zavazuje, že splatí auto na úvěr včetně připsaných úroků.

auto na úvěr nedostane každý

O tom, zdali instituce auto na úvěr poskytne, rozhoduj řada faktorů. Společnost si obvykle zjistí finanční situaci žadatele, jeho schopnost splácet a také to, zdali už není příliš zadlužen. Čím vyšší půjčka je, tím větší obvykle bývá kontrola žadatele. Nižší částky půjčují některé společnosti i bez jakéhokoliv zkoumání peněžní situace klienta.

Způsoby zajištění úvěrů

Pokud chce mít věřitel jistotu, že dostane své prostředky zpět v požadovaném množství a určené době, může si půjčku zajistit. Jištěné úvěry mají obvykle nižší úroky. Jištění může spočívat v zástavě majetku dlužníka, ručit však může také směnkou nebo uzavřením životního pojištění s případným plněním ve prospěch banky. auto na úvěr je v případě řádného splácení velice bezpečný.

Pravidelné splátky

Klient, který si půjčí peníze, je povinen auto na úvěr splácet. Obvykle se jedná o pravidelné měsíční splátky, může však splácet také v jiných určených intervalech. Splátka zahrnuje část jistiny spolu s připsanými úroky. Dlužník obvykle dostane od věřitele splátkový kalendář, který by měl být přehledným výčtem jednotlivých splátek. Díky němu ví, jak řádně auto na úvěr splácet. Najde tam informace o přesné výši i času splátek.

Za určitých podmínek je možné splatit auto na úvěr předčasně. Úvěr má určitou dobu splatnosti, což je předem zjednané datum, kdy dojde k úplnému splacení úvěru. Dlužník má obvykle možnost splatit úvěry předem, podmínky předčasného splacení jsou určeny ve smlouvě. Předčasné ukončení bývá často spojené s poplatky, které mohou být různě vysoké.

Spousta zákazníků potřebuje nižší hotovost, když nemají dost peněz před následující výplatou. S naší půjčkou se nemusíte zadlužit na dlouhou dobu, protože ji snadno splatíte například z následující výplaty nebo z jakéhokoliv jiného příjmu.

Footer -->
aktuality